Fundacja  Akademia  Piłkarska   J U N I O R

pobierz formularz zgłoszeniowy

 

 

Cele Akademii 1.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowo-rekreacyjnego dzieci/uczniów. 2.Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej z szczególnym akcentem na piłkę nożną i rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 3.Organizowanie dzieciom/uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 4.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości członków Akademii po przez uczestnictwo w zajęciach sportowo - rekreacyjnych. 5.Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.