KOMUNIKAT
W związku z wejściem rozporządzenia z 21.12.2020 roku i wytycznymi Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku dotyczącymi m.in. udostępniania obiektów sportowych na cele rekreacyjne , zawieszamy zajęcia sportowo/rekreacyjne na wszystkich Bazach Treningowych na okres ferii zimowych – 04-17.01.2021 r.
Powyższa decyzja jest spowodowana troską o zdrowie i życie osób uczestniczących w wydarzeniach piłkarskich i wychodzi naprzeciw decyzjom podejmowanym przez najwyższe władze państwowe.
Będziemy śledzić bacznie sytuacje i na bieżąco informować o tym co będzie dalej.
Zarząd Fundacji AP Junior .