LIGA BAZ JUNIORA

Widząc z jakim zaangażowaniem grają nasi podopieczni w naszych cyklicznych turniejach JUNIOR CUP postanowiliśmy pójść o krok dalej i stworzyć                       LIGĘ BAZ JUNIORA !!!
W lidze grać będą wszystkie lokalizacje między sobą w swoich rocznikach.
Trenerzy koordynatorzy będą powiadamiać swoją grupę o terminach spotkań      (będą to gry u siebie na bazie, jak i na wyjeździe )
Spotkań jest bardzo dużo, liga ruszyła już w listopadzie, a skończy się                    na boiskach dopiero w maju !
Na pierwszy ogień poszły bazy z Wygody i Nowego Miasta, które grały                    w  tamtym tygodniu !
Przypominamy, że nie wynik i gole są najważniejsze, a dobra zabawa              naszych dzieci !

…raz… dwa…trzy… Junior !!!