O minionej rundzie i postępach w rozwoju piłkarzy opowiedział nam trener  drużyny z rocznika 2013 Marcin Augustynowicz.

Jaką ocenę, w skali 1-10, wystawiłby Trener swojej drużynie za tę rundę ?

Chłopcy z rocznika 2013 świetnie pracowali przez całą rundę. Pojawiło się kilka nowych twarzy, kilka również ubyło. Rotacja wpłynęła bardzo pozytywnie na grupę, dała możliwość pokazania się kilku nowym liderom, oraz stworzyła nowe bodźce do rywalizacji. Wiele naprawdę dobrych w naszym wykonaniu turniejów może cieszyć i wyznaczać drogę i kierunek do dalszej ciężkiej pracy. Oczywiście nie zawsze świeci słońce, ale zdecydowanie w przekroju całej jesieni należy ich ocenić bardzo wysoko.

Jak Trener  ocenia swój zespół pod kątem rozwoju poszczególnych zawodników

Jak wspomniałem wcześniej, rotacje personalne wpłynęły pozytywnie na zespół. Kilku zawodników wystrzeliło, pokazało, że mogą być liderami, kilku zawodników, wcześniej nieco schowanych, mocniej uwierzyło w siebie i też zapikowali. Jak wiemy rywalizacja wpływa bardzo pozytywnie na rozwój, tak było i tym razem. Fajne jest również to, że mimo walki o tzw. pierwszy skład chłopcy zaczęli tworzyć naprawdę fajną grupę w aspekcie społecznym. Rośnie naprawdę świetna grupa zawodników, przyszłych sportowców, ale przede wszystkim świetnych chłopaków.

Jakie cele stawiacie sobie na wiosnę?

Widząc potencjał, chęci i zaangażowanie tych chłopców, nie widzę innych celów jak Mistrzostwo Świata!!!  Dla mnie Mistrzostwem Świata jest, gdy zawodnik z dnia na dzień rośnie, widać u niego ciągłą poprawę i przede wszystkim radość z tego co robi. Taki cel sobie stawiamy, więc wiosno – czekamy!!!

Dziękujemy za rozmowę.